xử lý chất thải công nghiệp Trong phạm vi toàn quốc ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp mỗi ngày lên đến trên 13.000 tấn, trong đó chiếm một phần không nhỏ chất thải rắn nguy khốn, tập trung cốt yếu ở 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía Nam, đông đảo phát sinh do các ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, luyện kim, song vẫn chưa được quản lý và thu gom, xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh trong các làng nghề trên toàn quốc cũng vào khoảng 2.800 tấn/ngày. Riêng các làng nghề ở khu vực miền Bắc phát sinh chất thải rắn nhiều nhất, đặc biệt là các làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng với nguồn chất thải rắn gồm bavia, bụi kim loại, phôi, rỉ sắt có số lượng từ 1-7 tấn/ngày.

Nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp từ nhập khẩu phế liệu vi phạm điều khoản như pin, ắc quy, bản mạch...đã cũ hoặc hỏng vào lãnh thổ nước ta buộc phải tiêu hủy cũng chẳng phải nhỏ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an Hải Phòng: Trong 3 năm (2003-2006), đơn vị đã phát hiện gần 2.300 container chứa gần 37.000 tấn ắc quy chì phế thải nhập vào cảng Hải Phòng. Còn 2 năm (2008-2009) tiếp tục phát hiện thêm 340 container rác phế liệu và hàng chục container ắc quy chì phế thải, vi mạch điện tử được nhập vào cảng. Từ năm 2010 đến nay, cảng Hải Phòng vẫn còn lưu giữ hơn 300 container chất thải vi phạm lao lý bảo vệ môi trường.Chất thải ngày càng tăng. Ảnh: Ngô Lịch - TTXVN

=> Quy trình xử lý chất thải công nghiệp => bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Nguyên nhân của tình trạng nhập khẩu phế liệu phi pháp vào nước ta là do hệ thống quy định chưa đồng bộ, nên những doanh nghiệp đã lợi dụng nhập khẩu dưới danh nghĩa nhập khẩu hàng hóa, hoặc phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Mặt khác, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp chưa phục vụ được nhu cầu, Bên cạnh đó khối lượng chất thải không ngừng gia tăng.


Đồng thời, việc thu gom và lưu chứa chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại hầu như chưa được lưu tâm tại những cơ sở cung cấp vừa và nhỏ. khoa học xử lý chất thải rắn còn nhiều vấn đề bức xúc, chẳng hạn như lựa chọn các bãi chôn lấp, khu trung chuyển, thu gom chưa đủ căn cứ và thực tiễn có tính thuyết phục; khoa học xử lý chất thải chưa bảo đảm kỹ thuật và vệ sinh môi trường, nên chưa chiếm được nhiều sự ủng hộ của người tiêu dùng địa phương. Các nhà cửa xử lý chất thải rắn còn manh mún, phân tán theo đơn vị hành chính. bởi thế công tác quản lý chưa hiệu quả nhất, suất đầu tư cao, hiệu quả dùng thấp, gây hao phí đất. Nhiều doanh nghiệp chưa lưu tâm đến việc đầu tư kỹ thuật để tái chế chất thải, do doanh thu từ các cống phẩm tái chế hiện khá thấp và không định hình.

Theo bình chọn của Tổng cục Môi trường, nguồn tài chính đầu tư cho quản lý chất thải rắn vẫn thiếu hụt nghiêm trọng và chưa bằng phẳng giữa các lĩnh vực. Chẳng hạn như nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường hiện gặp số đông khó khăn trong huy động các nguồn vốn bổ sung hàng tháng; tổng thu từ các các loại phí cái này quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn công nghiệp nói riêng chỉ phục vụ được 60% tổng giá thành vận hành, duy tu và bảo dưỡng sơ đồ quản lý. Dường như đó cơ cấu phân bổ ngân sách dành hơn 90% cho hoạt động thu gom và vận chuyển chất thải, nên giá thành dành cho xử lý, tiêu hủy chất thải rắn rất thấp, không thể đáp ứng được nhu cầu.

Nguồn tham khảo: https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải