Khi gà còn nhỏ (1-3 ngày tuổi) rải cám tấm trên giấy lót trong lồng úm cho gà ăn.
Khi gà 4-14 ngày tuổi cho gà ăn bằng máng ăn cho gà con.
Trên 15 ngày cho gà ăn máng treo.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.