Tham gia Hiệp hội thám tử tư nhân
Nếu bạn đang tìm kiếm gặp gỡ những người khác trong ngành, tham gia một hiệp hội thám tử tư nhân sẽ giúp bạn tạo kết nối. Nhiều hiệp hội yêu cầu bạn được cấp phép trước khi tham gia nhưng nhiều hiệp hội cho phép những người quan tâm đến nghề nghiệp đến các cuộc họp và hội thảo. Đôi khi bạn chỉ cần biết ai đó để bước chân vào cửa với một công ty thuê thám tử chuyên nghiệp tại hà nội. Các thành viên hiệp hội theo kinh nghiệm của tôi đã rất hữu ích trong việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của họ.

CÓ THIẾT BỊ RIÊNG CỦA BẠN
Thời của các công ty cung cấp cho bạn thiết bị sắp hết. Việc duy trì các thiết bị mà các thám tử tư sử dụng chỉ là quá nhiều chi phí cho một công ty để duy trì. Với điều đó đã được nói, bạn cần đầu tư vào bản thân nếu bạn nghiêm túc làm việc như một nhà điều tra tư nhân. Dưới đây là các thiết bị cơ bản mà các công ty thường yêu cầu bạn có sẵn cho bạn.
  • Một máy quay video với bộ nhớ rời (Thẻ nhớ) - Tương tự như những gì tôi đang sử dụng
  • Lap Top Computer - Một chiếc máy tính cá nhân để làm việc, lưu trữ dữ liệu
  • Tri Pod / Mono Pod
  • Điện thoại di động (ưu tiên điện thoại thông minh)
  • Một phương tiện giám sát phù hợp
  • Máy ghi âm kỹ thuật số - Tương tự như những gì tôi sử dụng
  • Thiết bị xóa video khỏi máy ảnh của bạn và đặt nó trên máy tính của bạn.


Đọc thêm các bài viết: