Phần mềm quản trị sản xuất là biện pháp quản trị tổng thể bao gồm các chức năng trong một công ty phân phối thành một hệ thống đồng bộ: đồ mưu hoạch sản xuất, điều hành cung cấp, kế toán cung ứng, điều hành vòng đời sản phẩm… giúp quý khách nắm bắt được hiện trạng và tiến độ trong quá trình sản xuất, điều hành các nhà sản xuất, điều hành nguyên vật liệu, nhân công, mức giá và duy trì mối quan hệ mang quý khách.

Phần mềm quản lý sản xuất của ITG là một giải pháp quản trị toàn bộ hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong công tác quản lý mọi nguồn lực công ty trong khoảng nhân công – tài lực – vật lực; song song viện trợ các bộ phận khác thao tác nghiệp vụ, san sẻ thông tin hiệu quả duyệt y quy trình công tác đã được quy chuẩn lúc ngoại hình phần mềm.
>>> Xem thêm: phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm quản lý sản xuất từ ITG mang khả năng thực hành hầu hết các phần công việc trong một doanh nghiệp cung cấp từ: kinh doanh, mua hàng, bán hàng, điều hành kho, cung cấp, nhân sự - lương bổng, nguồn vốn - kế toán… đồng thời kết nối dữ liệu của các phần việc đấy thành một thể thống nhất.
Với phần mềm quản lý sản xuất khách hàng sở hữu thể điều hành hiệu quả việc sản xuất nguyên liệu, vật liệu phụ, trạng thái và tiến độ phân phối của thành phẩm/ sản phẩm dở dang trong công đoạn cung cấp. Không những thế, nhà điều hành, người thực hiện công tác điều hành đồng thời theo dõi được việc thực hành cung ứng và số lượng hàng tồn kho của 1 nhà máy hay 1 công ty sản xuất gia công từ xa trong hồ hết thời gian diễn ra cung cấp.
>>> Xem thêm: phần mềm crm
giải pháp phần mềm điều hành dành cho công ty sản xuất của ITG là 1 giải pháp được nghiên cứu chuyên sâu và khả năng tùy biến. Biện pháp được vun đắp trên cơ sở vật chất vận dụng kỹ thuật lập trình .NET và cơ sở dữ liệu SQL Server, có lực lượng chuyên gia giàu kinh nghiệm. Khi đưa vào vận hành trong tổ chức, mỗi phòng ban và phòng ban tham dự sử dụng sẽ từng bước được tin học hóa các nghiệp vụ dùng cho cho công việc quản lý.
Trước nhu cầu tin học hóa trong hoạt động cung ứng kinh doanh, các tổ chức cung cấp có quy mô vừa và lớn đang tìm kiếm những phần mềm điều hành không chỉ giải quyết được bài toán quản trị đề ra, mà còn cam kết bảo mật thông báo chặt chẽ cùng lúc thuận tiện mở mang khi phát triển sau này.
Hiệu quả cung cấp buôn bán của 1 đơn vị phụ thuộc vào phổ thông yếu tố, trong ấy quản trị cung cấp là một trong những nguyên tố quan yếu. Phần mềm quản lý sản xuất của ITG ngoại hình mang tính tư duy của những chuyên gia quản lý, sẽ luôn đáp ứng tốt các yêu cầu của những nhà trị tổ chức sản xuất trong việc kiểm soát thấp nguyên nguyên liệu, phụ liệu, hàng tồn kho hay những đơn đặt hàng sản phẩm, nắm bắt việc thu thập thông tin, rà soát, giám sát trật tự phân phối đang ở quá trình nào sẽ giúp công ty tiết kiệm được tối đa mức giá trong khoảng đấy tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.