- Khi gà còn nhỏ (1-3 ngày tuổi) rải cám tấm trên giấy lót trong lồng úm cho gà ăn URL="https://dagacuasat.info/da-ga-campuchia/"]da ga campuchia[/URL].

- Khi gà 4-14 ngày tuổi cho gà ăn bằng máng ăn cho gà con.

- Trên 15 ngày cho gà ăn máng treo da ga cua sat.

Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.