Hôn nhân đòi hỏi những người chồng, người vợ phải luôn biết tự chăm sóc bản thân và gia đình, tôn trọng không gian riêng và luôn hy sinh vì nhau...
Với 21 năm làm công việc tham vấn tâm lý, trò chuyện với bao gia đình, bao hoàn cảnh, tôi nhận ra hạnh phúc gia đình không hề khó kiếm với người này mà sao quá khó với người kia.

Xem thêm các bài viết của chúng tôi tại gây mê dạng nước cực mạnh ghb


Thời gian qua, công tác gia đình luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm triển khai, qua đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cả cộng đồng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Xem thêm các bài viết của chúng tôi tại thuốc mê giá rẻ
Tại sao vậy? Tôi lại nghĩ về “những bí quyết giữ hạnh phúc gia đình” với một góc nhìn… ngược. Đó là nhìn từ trong các gia đình không hạnh phúc để nhìn ra vài nguyên nhân đổ vỡ, để mà ai muốn hạnh phúc thì nên tránh.
Xem thêm các bài viết của chúng tôi tại thuốc mê dạng xịt forane cực mạnh

Nguyên nhân thứ nhất, vợ chồng thích dạy khôn nhau. Với những gia đình tôi gặp trong phòng tham vấn, rất tiếc rằng người dạy khôn chủ yếu là người vợ. Người vợ trong các ca có chồng ngoại tình đều có biểu hiện xem nhẹ chồng, coi thường từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Các chị luôn cho mình đúng, giỏi và chồng thì vô tài, làm gì cũng không xong, rằng “tôi là nữ mà cứ phải xông pha”. Có thực vậy không? Những ca tôi may mắn được gặp cả vợ và chồng, tôi nhận ra nghe vậy mà không phải vậy.
Chồng các chị có lỗi là ngoại tình, nhưng điều gì đẩy các anh đến với người thứ ba? Phỏng vấn kỹ vợ và chồng, chúng tôi nhận ra trong gia đình đó luôn tồn tại cảm xúc tiêu cực từ phía người chồng khi bị coi thường, xem nhẹ. Và khi người vợ biết “con giáp thứ 13”, họ ngỡ ngàng khi thấy hóa ra người khiến chồng thay lòng đổi dạ không có gì bằng mình hết, từ nhan sắc cho đến công ăn việc làm…

Chủ đề cùng chuyên mục: