Mối quan hệ gia đình trong văn hóa của người Việt không chỉ dừng lại ở hôn nhân hay huyết thống mà còn là nơi nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện các thế hệ. Ở đó, các thành viên sống và yêu thương, gắn bó với nhau bằng tình thân, sự đồng cảm và thấu hiểu. Chính vì thế, người Việt rất coi trọng gia đình.

Xem thêm các sản phẩm chuyên dùng để có thể duy trì hạnh phúc gia đình tại https://giacnguvang247.com/thuoc-lu-...n-scopolamine/

Từ xưa đến nay, trong hình thái xã hội nào, với người Việt, gia đình luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu.

Xem thêm các sản phẩm chuyên dùng để có thể duy trì hạnh phúc gia đình tại thuốc mê giấc ngủ vàng

Mỗi gia đình có những đặc điểm riêng, có những “quỹ đạo” vận động riêng, tuy nhiên, gia đình truyền thống của người Việt đều rất coi trọng gia đạo, gia phong và gia lễ. Việc coi trọng các giá trị văn hóa đó đã tạo nên các thế hệ con cháu luôn lấy đạo hiếu làm đầu.
Xem thêm các sản phẩm chuyên dùng để có thể duy trì hạnh phúc gia đình tại https://giacnguvang247.com/thuoc-me-ketamin-hcl/
Mỗi gia đình cũng nhờ đó có những nền nếp gia phong và những nghi lễ riêng. Văn hóa gia đình truyền thống là cái nôi nuôi dưỡng nhân cách và bản lĩnh, trí tuệ, giúp mỗi thành viên đều dễ dàng hòa nhập với đời sống xã hội; góp phần xây dựng nên giá trị xã hội.

Đời sống hiện đại ngày nay, trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, gia đình Việt phải đối mặt với nguy cơ bị mai một các giá trị truyền thống, gây nên những ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển văn hóa xã hội. Nhận thức, quan điểm của một bộ phận Nhân dân về gia đình có nhiều thay đổi khiến cho những biến đổi về gia đình Việt ngày càng trở nên rõ nét hơn.
Trong nhịp độ mới của đời sống, con người trở nên tự chủ hơn, năng động hơn. Tinh thần tự do, chủ nghĩa cá nhân lên ngôi đã phá vỡ hình thái gia đình tứ đại, tam đại đồng đường. Thay vào đó là những gia đình hạt nhân, chỉ có cha mẹ và con.

Chủ đề cùng chuyên mục: