Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
Bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp bảo hiểm cho Người được bảo hiểm là chuyên gia của một nghề nghiệp nhất định như chuyên viên kế toán, tư vấn pháp luật, kiến trúc sư, giám định viên, môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bác sỹ, nha sỹ, người hành nghề y…hoặc các cơ quan nghề nghiệp như vậy. Công Ty Bảo Hiểm Mic bồi thường cho các nghĩa vụ pháp lý đối với bên thứ 3 phát sinh từ bất cẩn nghề nghiệp của Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của họ dẫn đến tổn thất cho khách hàng. (Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm đã không thực hiện tài năng và sự cẩn trọng quan trọng Bên cạnh đó thao tác nghiệp vụ hoặc cung ứng tư vấn mà pháp luật và các quy định nghề nghiệp yêu cầu dẫn đến thiệt hại cho bên khác mà họ có bổn phận bồi thường theo pháp luật).

>>>xem thêm: tư vấn bảo hiểm trách nhiệm

Một số ví dụ về trách nhiệm nghề nghiệp
– Thiết kế nhà cửa sai gây thiệt hại tài sản hoặc thương tật về người cho bên thứ 3
– Nhà môi giới bảo hiểm giải đáp không đúng hoặc không vừa đủ cho khách hàng gây hậu quả không được bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng
– Bác sỹ chuẩn đoán sai bệnh, phẫu thuật nhầm bộ phận cơ thể hoặc gắn nhầm kính sát tròng trong mắt trẻ em
– Đại lý du lịch đăng ký nhầm tua du lịch cho khách hàng làm khách hàng phải hoãn chuyến đi và phát sinh các tiêu pha khác…

Các nhân tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm
– Loại nghề nghiệp được bảo hiểm
– Trình độ, kinh nghiệm của người chơi bảo hiểm
– Mức nghĩa vụ nhập cuộc bảo hiểm
– Mức miễn thường
BẢO HIỂM nghĩa vụ sản phẩm
Tại sao phải nhập cuộc bảo hiểm bổn phận mặt hàng :
Đơn bảo hiểm bổn phận dân sự chung thông thường không bảo hiểm cho nghĩa vụ mặt hàng. Vì vậy, trách nhiệm sản phẩm có thể được bảo hiểm bằng cách không thải trừ trách nhiệm này trong đơn bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bằng một đơn riêng, hoặc bằng một phần riêng biệt trong đơn hỗn hợp bổn phận công cộng và bổn phận sản phẩm. (https://shopbaohiem.vn/)

Những ai cần phải mua bảo hiểm nghĩa vụ sản phẩm :
Không chỉ nhà phát hành sản phẩm mới cần bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Nhà phân phối và những nhà bán lẻ trong kênh phân phối cũng có bổn phận đối với hàng hóa cung ứng cho khách hàng.

Một số ví dụ về trách nhiệm sản phẩm
– Nhà tạo ra bê tông – Khiếm khuyết của các thanh chịu lực dẫn đến sập nhà
– thiết bị điện – áp dụng sai nguyên liệu hoặc lắp đặt sai làm người sử dụng bị thương tật, chết hoặc gây hỏa hoạn
– Nhà cung ứng thực phẩm – Thức ăn hoặc uống bị nhiễm bẩn hoặc chế biến bằng vật liệu không phù hợp gây ngộ độc cho khách khứa

– Nhà phát triển đồ chơi trẻ em – Các bộ phận của đồ chơi gây thương tích cho trẻ em hoặc Do không có khuyến cáo về độ tuổi có thể chơi
– Nhà tạo ra phương tiện giao thông – mặt hàng có khiếm khuyết gây tai nạn giao thông…
– Nhà phát triển dược phẩm khuyến cáo hoặc chỉ dẫn sử dụng dược phẩm không thỏa đáng gây thiệt hại cho bệnh nhân…
Mức trách nhiệm bồi thường
Mức bổn phận bồi thường Do Người được bảo hiểm đề nghị và đây là mức bổn phận của Người bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm cho suốt thời hạn bảo hiểm. (Ví dụ: Mức nghĩa vụ 50.000USD/một sự cố gây bổn phận và cho cả thời hạn bảo hiểm).
Mức bổn phận bồi thường dùng để trả cho cả thiệt hại thuộc bổn phận bồi thường của Người được bảo hiểm và phung phí pháp lý liên quan.