Thủ tục báo cáo mỹ phẩm theo phép tắc của pháp luật hiện hành
1. Thủ tục thực hiện công bố mỹ phẩm:
Bước một, chuẩn bị hồ sơ lên tiếng mỹ phẩm:
Hồ sơ thông báo sản phẩm mỹ phẩm bao gồm:

>>>xem thêm: tư vấn thủ tục xin công bố mỹ phẩm tại hà nội

Thứ nhất, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) đính kèm dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố).


Thứ hai ,bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà phát triển hoặc chủ chiếm hữu sản phẩm ủy quyền cho cơ quan, cá nhân chịu nghĩa vụ đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối mặt hàng mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm tạo ra trong nước mà cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất).

Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo nguyên tắc của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền phải phục vụ các đòi hỏi điều khoản tại Điều 6 Thông tư 06/2011/TT-BYT.


Thứ ba, giấy chứng nhận lưu hành chủ quyền (CFS):


– Trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên CPTPP thì phải có CFS phục vụ các yêu cầu sau:
+ CFS Vì nước xuất khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam cấp là bản chính, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.


+ CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo điều khoản của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
+ CFS phải có tối thiểu các thông tin theo điều khoản tại Điều 36 Luật Quản lý Ngoại thương và Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ điều khoản chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.


– Trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ các nước thành viên CPTPP (Nước thành viên CPTPP là bất kỳ Nhà nước hoặc lãnh thổ hải quan riêng nào mà Hiệp định CPTPP đã được phê chuẩn và có hiệu lực) thì không phải có CFS.”


Bước hai, nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm
Hồ sơ báo cáo sản phẩm mỹ phẩm được làm thành 01 bộ, tổ chức, cá nhân chịu nghĩa vụ đưa sản phẩm ra thị trường nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sau:
– Đối với mỹ phẩm nhập khẩu: nộp tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế.


– Đối với mỹ phẩm phát hành trong nước:nộp tại Sở Y tế nơi đặt nhà máy phát triển. Sản phẩm mỹ phẩm được tạo ra, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu được coi như mặt hàng tạo ra trong nước. (http://dichvucongonline.com.vn/)


– Đối với mỹ phẩm bán buôn trong phạm vi khu mua sắm công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thực hiện lên tiếng tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; mỹ phẩm bán buôn trong phạm vi Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thực hiện công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.Việc đưa mỹ phẩm từ khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào các khu tác dụng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh hoặc đưa vào thị trường nội địa để kinh doanh; đưa mỹ phẩm từ Khu Kinh tế – Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào thị trường nội địa để buôn bán phải thực hiện lên tiếng tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế theo quy định của Thông tư này (tổ chức, cá nhân đứng tên thông báo sản phẩm mỹ phẩm phải có chức năng bán buôn mỹ phẩm tại Việt Nam và nằm ngoài 2 khu này).