Thực tế đã chứng minh, công nghiệp hóa vững mạnh thì lượng chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) ngày càng ngày càng tăng. Loại chất thải này tập trung nhiều tại các vùng chế tạo công nghiệp trọng điểm ở phía Bắc và phía Nam. => Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm => bảng giá xử lý chất thải nguy hại


Theo ThS. Dương Xuân Điệp, Trưởng phòng kỹ thuật Môi trường, Viện công nghệ Quản lý Môi trường, thì thành phần CTRCN thường có: rác thải hữu cơ (30-40%), tro xỉ (10-15%), kim loại (5-10%), bao bì (2-4%) và các thành phần vô cơ khác như: thủy tinh, cao su, giẻ lau (20-30%). Hình như, thành phần chất thải nguy khốn như: dầu thải, sơn keo, dung môi… cũng thường chiếm không quá 20%, tùy thuộc loại hình phân phối công nghiệp. Đáng để ý là lượng chất thải này hiện không được thu gom, xử lý triệt để mà bị chất đống hoặc thải vào các kênh rạch, sông, hồ, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, đất và không khí làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe nhân loại, đặc biệt là so sánh với người công huân làm việc tại các khu cung cấp công nghiệp cũng như người dân vùng lân cận.

Tổng khối lượng CTRCN phát sinh ngày càng nhiều, trong khi lực lượng làm công tác thu gom, xử lý lại khá “mỏng”. Hiện nay, ở hầu hết các địa phương, Cty Môi trường thị trấn là DN Nhà nước, chịu nghĩa vụ chính trong việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR thị trấn và CTRCN. Tuy nhiên, bên cạnh những thị trấn lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, còn lại phần lớn các địa phương đều gặp khó khăn trong công tác này do thiếu nhân lực và trang thứ.=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

Dường như đó, tính năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và CTR nói riêng còn chồng chéo, mỗi địa phương một khác. Theo Luật BVMT ban hành năm 2005 thì công tác BVMT có sự tham gia quản lý của nhiều bộ, ngành, trực tiếp là Bộ khoáng sản và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ thành lập. Điều này dẫn tới phân tán, chồng chéo, làm giảm hiệu quả quản lý. đặc thù, ở cấp địa phương, theo Nghị định 81/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/5/2007, chức năng quản lý nhà nước về BVMT nói chung (bao gồm quản lý chất thải) được giao cho Sở khoáng sản và Môi trường, song theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ban hành ngày 4/2/2008 thì chức năng quản lý nhà nước về CTR lại được chuyển sang Sở Xây dựng. Vì vậy, ở mỗi địa phương, tính năng quản lý CTR được giao cho những đơn vị khác biệt.

Nguồn vốn đầu tư cho tác động BVMT khá đa dạng (được trích từ nguồn ngân sách nhà nước hàng tháng, nguồn thu từ phí BVMT và phí vệ sinh môi trường), song mức chi cho hành động này lại thấp.

dù rằng hàng tuần, các cơ quản quản lý về BVMT từ cấp Trung ương đến địa phương đều công ty thanh, kiểm tra tình hình vâng lệnh pháp luật lao lý BVMT nói chung và công tác quản lý CTR nói riêng, nhưng không nhiều vi phạm lớn liên quan đến tác động này bị phát hiện.

Để tăng cao các biện pháp quản lý giám sát ngặt nghèo CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng quy định cụ thể tính năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham gia công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, tăng cường vai trò của các đại lý tham gia quản lý CTR.

lưu ý đầu tư về nguồn lực tài chính, trang vật dụng và nhân lực cho các DN đảm trách nhiệm vụ thu gom và xử lý CTR. Việc quy hoạch và lựa chọn các khoa học xử lý CTR phải ưa thích với điều kiện địa phương. Theo đó, cần tiến tới quy hoạch khu quản lý và xử lý CTR trên phạm vi cả nước, đồng thời ứng dụng các kỹ thuật xử lý tiên tiến, an toàn, ưa thích.

Ngoài việc tăng cường ý thức trong việc vâng lệnh các quy định về BVMT, các DN cung cấp công nghiệp cần đầu tư đổi mới kỹ thuật; hạn chế dùng các hóa chất độc hại trong từng công đoạn chế tạo.

Thêm vào đó, các DN cũng cần tăng cường giảm thiểu, tái dùng, tái chế chất thải bằng cách giảm thiểu tối đa nguyên liệu đầu vào; nâng cao ứng dụng phân phối sạch hơn; tăng cao quản lý nội vi, kiểm soát các công đoạn xử lí nước sạch, cải tiến trang thiết bị để tránh thất thoát nguyên vật liệu.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Chủ đề cùng chuyên mục: