Công ty xử lý chất thải công nghiệp Đáng run sợ, số liệu giám sát của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho thấy, 40% trong tổng lượng chất thải chăn nuôi phát sinh hàng năm không qua xử lý trước khi xả thải ra ngoài. Số còn lại được xử lý, nhưng hầu hết chưa đạt quy chuẩn. Xét trên khía cạnh hình thức chăn nuôi, có tới 32% trang trại và 47% nông hộ không có bất kỳ biện pháp xử lý chất thải nào trước khi xả ra môi trường. Chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng tới chất lượng nước ngầm, làm suy giảm chất lượng đất canh tác. Không chỉ vậy, sự phân hủy các loại chất thải phát hành CO2, NH3, CH4, H2S, vi khuẩn, khí nhà kính và mùi khó chịu… ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sức khỏe của dân dụng.Theo rà soát của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), hiện, cách xử lý chất thải chăn nuôi rộng rãi vẫn là ủ phân compost - cung cấp phân vi sinh, đệm lót và chế phẩm sinh học, nuôi trùn quế làm thức ăn chăn nuôi… đặc trưng, cả nước hiện đã thành lập được 467.231 bể khí sinh học (biogas). Đây là giải pháp đơn thuần và ưa thích trong xử lý chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, về chuyện đặt ra là thành phần gây ô nhiễm sau xử lý bằng hệ thống biogas qua phân tích vẫn còn rất cao.
Xóa bỏ dần chăn nuôi nhỏ lẻ

Theo tính toán, so sánh với một dự án chăn nuôi khi được triển khai, kinh phí xử lý môi trường hiện chiếm tỷ trọng từ 25 - 30% tổng mức đầu tư. Trong khi, để xử lý 1m3 nước thải đạt quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT của Bộ TN&MT phải mất tới 11.000 đồng/m3. Cần nguồn tài chính lớn cho quy trình chăn nuôi bình an, tuy nhiên việc tiếp cận nguồn vốn từ các chế độ như Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của công ty còn rất cạnh tranh. Việc chăn nuôi vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, khiến việc kiểm soát các chi tiết phát thải không dễ. Trong khi khoa học xử lý chất thải chăn nuôi được sử dụng hiện tại cũng chưa loại bỏ triệt để được các chi tiết gây ô nhiễm…

=> giá xử lý rác thải công nghiệp => Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Để giải quyết bài toán chất thải trong chăn nuôi, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Tống Xuân Chinh cho rằng, cần luật hóa các vùng cấm chăn nuôi, bảo vệ môi trường thông qua lộ trình dừng chăn nuôi. Đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hàng rào công nghệ để các tỉnh vành đai cung cấp thực phẩm cho thành phố lớn, tiến tới vứt bỏ giết mổ gia súc, gia cầm tại nội đô. Hình như, cần sớm rà soát quy hoạch phát triển kinh tế trang trại theo hướng tập trung, xa khu dân cư…

Ở một khía cạnh khác, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Hoàng Văn Thức đề xuất, cần quản lý ngặt nghèo quy hoạch chăn nuôi theo lộ trình, dứt điểm xóa bỏ chăn nuôi, giết mổ nhỏ lẻ. Nghiên cứu các mô hình phân phối nông nghiệp (trong đó có chăn nuôi) không phát thải theo chế độ quay vòng tận thu. Ông Thức cũng cho rằng, không tính từng bước hình thành chiến lược quản lý chất thải theo hướng luận bàn hàng hóa, cần thành lập hình thức hỗ trợ so với các DN thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi… Đây sẽ là những giải pháp căn cơ nhằm giảm dần động tác tiêu cực của chất thải chăn nuôi tới môi trường

https://medium.com/@chatthaicongnghiephcm
https://plus.google.com/u/0/102380748673325446823

Chủ đề cùng chuyên mục: