Trong tháng 3 năm 1945 quân Đồng minh cần cầu công suất cao để vượt qua sông Rhine để hỗ trợ họ vào Đức dễ dàng. Ngày 25 tháng Ba, Hoàng gia Canada Các kỹ sư của Quân Quân Đoàn Canada 2 di chuyển vào vị trí để xây dựng một cầu Bailey Pontoon tại Rees, Đức. cầu bailey
Cây cầu bailey dài nhất Thế giới được xây dựng từ Thế chiến thứ II
Cầu được thiết kế để chở quân tải hạng 40 xe và được đặt tên là "Cầu Blackfriars". Chiều dài của nó là 558m (1814 ft) bao gồm các đường dốc ở mỗi đầu